Nieuws Juni

1. Door de BTW verhoging van 6% naar 9% BTW met ingang van 1 januari 2019 worden goederen en diensten duurder voor particuliere consumenten. Deze groep consumenten kan de BTW die in rekening wordt gebracht op deze goederen en diensten niet als voorbelasting in aftrek brengen, waardoor de geleverde prestatie per saldo duurder wordt. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van BTW heeft de BTW verhoging geen invloed. Deze ondernemers kunnen de BTW in aftrek brengen. Nieuw is dat de staatssecretaris toestaat dat bij vooruitbetalingen in 2018 het lage tarief in 2019 mag worden toegepast. Hier kunt u uw voordeel mee doen.

2. 
Op 1 juli 2018 moet u als werkgever klaar zijn voor de nieuwe Arbowet. Zo moet u een basiscontract hebben dat ondersteuning regelt bij uw arbo- en verzuimbeleid. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur.

3.Vanwege de gezondheidsrisico's moet voor januari 2024 alle asbest van de daken zijn verwijderd. Het vervangen van asbest is kostbaar. De volgende financiële voordelen verzachten die pijn;

* Er kan recht bestaan op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot maximaal 28% (aflopend tot € 0,- bij een totaal aan investeringen in 2018 van € 314.673,-).
* Er kan mogelijk voor een deel aanspraak worden gemaakt op de Energie-investeringsaftrek van 54,5% als de asbestplaten worden vervangen door bijvoorbeeld panelen met voldoende isolatiewaarde of met geïntegreerde zonnecollectoren ( EIA code 250103).
* De investeringen kunnen worden afgeschreven waardoor er mogelijk tegen een hoger tarief kan worden afgetrokken. Er kan echter sprake zijn van een afschrijvingsbeperking omdat er maar tot 50% van de WOZ-waarde mag worden afgeschreven. In het regeerakkoord is opgenomen dat de grens per 1 januari 2019 zou worden verhoogd naar 100% van de WOZ-waarde. De afschrijvingsbeperking zou kunnen betekenen dat de investering maar voor een deel of helemaal niet kan worden afgeschreven.

Als het vervangen van het dak in de toekomst plaatsvindt, kunt u ervoor kiezen om een kostenegalisatiereserve (KER) of onderhoudsvoorziening te vormen zodat de kosten alvast van de winst afgetrokken kunnen worden. Bij een KER kunnen de kosten die in het betreffende jaar ontstaan van de winst worden afgetrokken. Bij een onderhoudsvoorziening kunnen ook de kosten die in het verleden zijn ontstaan van de winst worden afgetrokken. De eisen die aan een onderhoudsvoorziening worden gesteld, zijn hoger (o.a. de zekerheid dat het dak vervangen wordt). Bij het gebruik van de KER/onderhoudsvoorziening is er geen sprake van een investering. Dus is er geen recht op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of Energie-investeringsaftrek.