WAB Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB zal per 1 januari 2020 van kracht worden en heeft voor iedere werkgever gevolgen. Alle reden dus om snel voorbereidingen te treffen voor wéér een belangrijke arbeidsrechtelijke wetswijziging. Wij organiseren daarom op in november een seminar over de WAB. Iedereen is van harte welkom! Wij hebben bedrijfsjuriste Wendy Rijcken-van Eck van Jurato Juristen & Adviseurs uitgenodigd om ons en onze relaties op praktische wijze uitleg te geven over alle juridische veranderingen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: • de aangepaste ketenregeling bij tijdelijke contracten; • de nieuwe ontslaggrond • de regeling compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte • de aanpassing van de transitievergoeding • de veranderingen rondom oproepkrachten • de inperking van de payroll constructie • de invloed van het aantal vaste c.q. flexibele contracten op uw WW-premie Na ons seminar bent u volledig op de hoogte van de wijzigingen op grond van de WAB. Er is ruimte voor uw persoonlijke vragen en achteraf kunt u gezellig netwerken met de andere aanwezige ondernemers.