Managementrapportage, dè adviestool voor elke ondernemer !De Managementrapportage is de start van een uitgebreid advies voor uw bedrijfsvoering.
Daarnaast geven enkele overzichtelijke grafieken uw extra inzage over de ontwikkelingen in de loop van het jaar en in relatie tot voorgaand jaar.

De bedrijfsrapportage bevat bovendien een overzicht van de hoeveelheidscontrole indien daar behoeft voor is. Voor tankstations betreft dit de litercontrole van motorbrandstoffen, inclusief tekorten of overschotten van de diverse brandstofsoorten. Tevens wordt de brutowinst weergegeven in euro centen per liter om de verdiencapaciteit te ondersteunen.

Voor uw Carwash betreft dit het aantal wasbeurten, eventueel per wastarief.

Neem contact op voor een vrijblijvende demonstratie van de rapportage.