Onze diensten

Onderstaand een overzicht van de dienstverlening die Wijnen Financieel Advies voor u kan verzorgen.

Administratie

Wij begeleiden u met het opzetten en/of verbeteren van uw financiële administratie, zodat u effectief, accuraat en makkelijk uw boekhouding kunt doen. Voor de administratie maken wij veelal gebruik van Muis-boekhoud software, een van de bekendste en gebruikersvriendelijkste administratiepakketten in het midden- en kleinbedrijf. Maar wij werken uiteraard ook met andere softwarepakketten en helpen u graag, al dan niet als startende ondernemer, met het implementeren van uw administratie.

Als u bijvoorbeeld door bedrijfsexpansie, ziekte van personeel of u zelf, of om andere redenen tijdelijk hulp nodig heeft bij uw financiële en/of administratieve werkzaamheden kunnen wij u bijstaan en uw belangen behartigen als interim manager.

Bedrijfsrapportage

Periodiek controleren wij uw administratie en maken een bedrijfsrapportage op, door middel van het zelf ontwikkelde programma EasyRepo. Deze Managementrapportage geeft u een overzichtelijk en duidelijk beeld van alle financiële feiten: omzetten, kosten, winstpercentages, kengetallen etc. . De betreffende periode en de cumulatieve jaarcijfers worden tevens vergeleken met de cijfers van het jaar ervoor en indien u dat wenst, de ingebrachte begrootte cijfers. Voor een demo-versie kunt u contact met ons opnemen.Op basis van de rapportage maken wij een analyse van de bruto winst en de kostenbeheersing en genereren solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s, zodat u direct kunt inspelen op de ontwikkelingen.

De bedrijfsrapportage bevat bovendien een overzicht van de hoeveelheidcontrole.
Voor tankstations betreft dit de litercontrole van motorbrandstoffen, inclusief tekorten of overschotten van de diverse brandstofsoorten. Tevens wordt de brutowinst weergegeven in euro centen per liter om de verdiencapaciteit te ondersteunen.
 

Advisering

Tevens worden de periodieke bezoeken gebruikt om u te adviseren bij uw algemene bedrijfsvoering; zowel bij financiële en fiscale vraagstukken, als ook op organisatorisch, sociaal en personeelsgebied. Wij zijn uw partner bij onderhandelingen en besprekingen met de belastingdienst, banken, leveranciers en maatschappijen.

Fiscale dienstverlening

U kunt bij ons terecht voor de verzorging van uw jaarrekening en de publicatiestukken voor de kamer van koophandel en daarnaast ook voor fiscale aangiften van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Hierbij streven wij uiteraard naar een maximale belastingbesparing op korte en/of lange termijn.Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen van een inkomensplanning en advisering bij pensioenvoorzieningen.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen. Wanneer wij een gewenste expertise niet zelf in huis hebben, huren wij die in bij ons uitgebreide partnernetwerk. Voorafgaande aan de dienstverlening krijgt u een opdrachtformulier met onze algemene voorwaarden.
 

Salarisadministratie

Voor uw personeel of voor u zelf als DGA van een B.V.,  verzorgen wij de complete salarisadministratie; loonslips, loonbelastingaangiften en jaaropgaven. Wij verzorgen ook de aanlevering voor het pensioenfonds en de belastingdienst. U kunt tevens bij ons terecht met personeelsvraagstukken.